Triển lãm Frida Kahlo & Diego Rivera, Pháp, nhật ký mùa đông #5

Huyền  thoại Frida Kahlo & Diego Rivera, “Sự kết hợp trong nghệ thuật”, Bảo tàng L’Orangerie, Paris

Share:

Trả lời