Những bức tượng đá, nhật ký hành trình Campuchia #4

Những bức tượng đá hình đầu người, chạm trổ các vị thần, nhân vật nửa người nửa thú trong các truyền thuyết vẫn giữ được vẻ đẹp tuỵệt vời qua bao thế kỷ thể hiện tài năng, nghệ thuật điêu luyện về chạm khắc của người dân Campuchia xưa kia.

Share:

Trả lời